SNICKO 

Teknisk byggkonsult

Ulf Persson

Telefon: 070-631 12 92   |   E-post: ulf@snicko.se

Läs gärna nedan och klicka vidare på sidan med ovanstående flikar                                 l


 

ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGAR 


CERTIFIERAD KONTROLLANSVARIG 

I ÖVER 20 år 

 

Kunskap-Erfarenhet-Engagemang-Förtroende


Ulf Persson  Byggnadsingenjör SBR

Välkommen till 


Tekniskt och Socialt


 Entreprenörskaps- företag


Med Teknik- och Miljöinnovativa Lösningar

           

ERBJUDER SEDAN 1996: 


Överlåtelsebesiktning


Byggkonsultation


Skadeutredningar


Kontrollansvarig


Entreprenadbesiktning


Biodling & Pollineringstjänster


Honung samt Biprodukter


Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Tidigare kallades Kontrollansvarig Kvalitetsansvarig, samt Certifiering inte krävdes.

Ännu tidigare kallades det Ansvarig Arbetsledare och det var min far Bertil Persson sedan början av 70-talet, glad pensionär nu, agerar som  senior rådgivare.

 


Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

Ulf Persson's Första Kvalitetsansvarig Intyg  

Från 1996 

Image descriptionAnlita Alltid 

Oberoende

Besiktningsman

och

 Kontrollansvarig


Givande Kurser !

Image description
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning